Cursus details

Aanbieder Universiteit
Organisatie PAOT Nijmegen
Deelgebied Radiologie
Prijs € 275

Bij- en nascholing cursus CBCT voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten

Inhoud van de cursus:

Indien u 5 jaar of langer geleden met succes uw diploma Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT, heeft gehaald dan wordt het tijd voor een interessante en verplichte update.

Deze cursus bestaat uit een aantal modules, die afzonderlijk van elkaar bestudeerd kunnen worden. Het wordt aangeraden de module volgorde te respecteren. Aan het begin van iedere module treft u leerdoelen aan en aan het einde treft u een aantal toetsvragen aan waarmee u kunt controleren of de stof voldoende begrepen is.

In de modules wordt onder andere ingegaan op veranderingen in wet- en regelgeving, die zowel voor toezichthouders als opdrachtgevers belangrijk zijn. Door toepassing van steeds kleinere field of views kan de dosis substantieel worden gereduceerd waardoor het toepassingsgebied en de indicaties van CBCT-scans in dagelijkse tandheelkunde is uitgebreid. De kleine field of views maken het mogelijk binnen het voor de tandarts ‘vertrouwde’ werkveld te blijven. Heden ten dage zien we daardoor toepassingen in elk subgebied van de tandheelkunde, de ontwikkelingen hierin gaan door nieuwe software razendsnel. Deze update geeft u een hernieuwde kijk op de inspirerende toepassingen en een verdere bewustwording van een veilige en verantwoorde omgang met straling.

U ontvangt een certificaat als u de modules geheel doorlopen heeft. Na afloop van deze cursus voldoet u aan de eisen m.b.t. nascholing.

De inschrijving voor deze cursus loopt via het RadSchool secretariaat

 

Zelfstudie:
Om aan de cursus deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT. U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau.

Studielast
De tijd die de gemiddelde cursist voor deze cursus nodig heeft wordt geschat op ongeveer 8 uur. Maar let op, dit is een gemiddelde en er zullen zeker cursisten zijn die hiervoor meer tijd nodig hebben.

Tot slot
Deze online-cursus is zodanig opgesteld en ingericht dat u deze geheel zelfstandig kunt maken op de momenten dat het u het beste uitkomt.

Voor administratieve vragen neemt u contact op met het RadSchool secretariaat, radschool.rha@radboudumc.nl

Wij wensen u veel studieplezier!